The EDO philosophy

De Japanse periode van 1603 tot 1867 was volledig gestoeld op een goed functionerend circulair eco-systeem. EDO, de voormalige naam van het huidige Tokyo, was het centrum van deze eco-revolutie en in haar 265 vredevolle jaren de hoofdstad van een unieke coöperatieve en duurzame maatschappij met maar liefst 30 miljoen inwoners. Gedurende deze periode was het eiland Japan geïsoleerd van de rest van de wereld, en had het de keuze gemaakt om geen globale handel te drijven. De gemeenschap moest tegen wil en dank leren zelfbedruipend te zijn. De karige hoeveelheid grondstoffen die voorhanden was, werd beschouwd als extreem waardevol, waardoor er van verspilling en afval geen sprake kon zijn. Alles wat zijn nut verloren had werd hersteld of herbestemd in andere toepassingen of objecten. Meester-hersteller was een edel beroep; schoonheid zat in de imperfectie. We kunnen als samenleving en groep vandaag proberen uit deze periode te leren (die uiteraard niet rooskleurig was over de hele lijn..) . Ons laten inspireren door een gesloten kringloop systeem dat toch meer dan twee eeuwen stand hield, en vooral, door een bepaalde mindset na te streven die rust kan brengen. De schoonheid van imperfectie, respect voor onze grondstoffen, maken voor het leven, minimalisme, rust en mindfulness, dat is EDO.